Tekst typen (Mac)

In Notability kun je formulieren invullen, hoofdpunten maken, documenten van aantekeningen voorzien, bijschriften toevoegen en rapporten typen. Er zijn veel sneltoetsen om noteren makkelijker te maken.

Tekst typen

 • Klik op om toegang te verkrijgen tot de typmodus.
 • Klik op het scherm om de cursor over een regel te plaatsen. Op het moment is alle tekst links uitgelijnd.

Tekst knippen, kopiëren en plakken

Er zijn verscheidene manieren waarop je geselecteerde tekst kunt knippen, kopiëren en plakken.

 1. Gebruik sneltoetsen:
  • Knip: command+x
  • Kopiëren: command+c
  • Plakken: command+v
 2. Klik op "Knippen", "Kopiëren", of "Plakken" van het menu dat verschijnt nadat je een van de volgende dingen gedaan hebt:
  • Tik met twee vingers tegelijk op je trackpad.
  • Tik met één vinger op je trackpad terwijl je de control-toets ingedrukt houdt.
  • Klik op "Bewerken" in de menubalk bovenaan het scherm van je Mac.
  • Als je een muis met linker en rechter knoppen hebt, klik dan op de rechter knop.

Acties ongedaan maken en herhalen

 • Om een actie ongedaan te maken, gebruik command-z of klik op "Bewerken > Ongedaan maken" in de menubalk van de app.
 • Om een actie te herhalen, gebruik command-shift-z, of "Bewerken > Herhalen" in de menubalk van de app.

Tekst in typmodus markeren

 • Klik op om toegang te verkrijgen tot de typmodus.
 • Dubbelklik op één woord om het te selecteren.
 • Klik-en-sleep over meerdere woorden om ze te selecteren.
 • Om te markeren, klik met de rechter muisknop op geselecteerde tekst, of gebruik de command-control-h sneltoets.
 • Om de markeerkleur te veranderen of om markering te verwijderen, control-klik op de gemarkeerde tekst en klik "Markering bewerken".

Tekst stylen

Met de werkbalk tekstopmaak kun je het lettertype, de lettergrootte, de kleur en de stijl van het lettertype aanpassen.

 • Klik op om de werkbalk tekstopmaak te openen.
 • Selecteer het lettertype, de lettergrootte, de stijl, de omlijning en de kleur in deze werkbalk.
 • Om een standaardfont in te stellen, klik op "Notability > Voorkeuren..." bovenaan het scherm van je Mac.

Tekstvak

Tekstvakken kunnen overal in een notitie geplaatst worden. Ze zijn bijzonder behulpzaam wanneer je formulieren invult of aantekeningen maakt in PDFs en PowerPoints.

Om een tekstvak toe te voegen, plaats je cursor waar je de tekstvak wilt toevoegen. Klik dan op "Tekstvak invoegen" in het menu dat verschijnt nadat je een van de volgende dingen hebt gedaan:

 • Met twee vingers tikken: Tik met twee vingers tegelijk op je trackpad.
 • Contol-klik: Tik met één vinger op je trackpad terwijl je de controle-toets ingedrukt houdt.
 • Met de rechter muisknop klikken: als je een muis met linker en rechter knoppen hebt, klik dan op de rechter muisknop.
 • Klik op "Bewerken" in de menubalk bovenaan het scherm van je Mac.

Om het tekstvak te verplaatsen of te herschalen:

 • Om een tekstvak te selecteren, klik erop met het typhulpmiddel.
 • Gebruik de handgreep om het tekstvak te herschalen.
 • Gebruik de rechthoek bovenaan het tekstvak om het te verplaatsen.
 • Om een tekstvak te verwijderen, klik erop en druk dan op de deletetoets op je toetsenbord.

Checklists

Om een checklist toe te voegen, selecteer note-btn-listsChecklist_2x.png van het menu voor lijsten in de werkbalk tekstopmaak.

Hoofpunten

Er zijn goede manieren beschikbaar om je gedachten en informatie te organiseren.

 • In de werkbalk tekstopmaak, selecteer een type voor het organiseren van hoofdpunten.
 • Klik op de returntoets om een stip of een genummerde regel toe te voegen.
 • Klik op de tabtoets om een regel met een stip of nummer te laten inspringen.
 • Om de inspringing van een regel te verkleinen, plaats de cursor op de betreffende regel en klik op shift-tab.

Tekst toevoegen

Je kunt tekst ook slepen en in een notitie plaatsen.

 1. Selecteer de tekst van een andere bron, zoals bijvoorbeeld een webpagina.
 2. Klik op de tekst en houd deze ingedrukt terwijl je de cursor naar een open notitie beweegt.
 3. Laat de cursor los wanneer het over de open notitie geplaatst is.
 4. De geselecteerde inhoud zal aan de notitie worden toegevoegd.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen