Perfecte vormen

Teken een vorm en houd de lijn ingedrukt totdat de inkt een perfecte vorm aanneemt. Vormen kunnen net als gewoon handschrift worden opgemaakt en gemanipuleerd.

Je kunt perfect cirkels, ellipsen, driehoeken, vierkanten, rechthoeken, vijfhoeken, zeshoeken en pijlen maken.

Perfecte vormen inschakelen

  • In de bibliotheek, ga naar mceclip2.png > Handschrift > Vormdetectie.
  • Tik om een vorm te selecteren, je kunt elke tool gebruiken behalve de handtool. Tik met de Apple Pencil of één vinger op de vorm. Tik met twee vingers wanneer je de Apple Pencil niet gebruikt.
    • Om de vorm groter of kleiner te maken, tik en houd ingedrukt tijdens het aanmaken.
    • De rode lijnen zijn magnetische hulplijnen om de vorm uit te lijnen met andere vormen en het rasterpapier.

Lijn- en vulkleur

  • Tik om een vorm te selecteren en tik daarna op het opmaakmenu om de lijn- en vulkleur te selecteren.

Tips

De grootte van rechthoeken en ovalen kan met twee vingers proportioneel worden aangepast.

Tik op een punt om de vorm van een driehoek te wijzigen.

Kies een punt op een rechte lijn om het te verplaatsen.

Teken gebogen lijnen met drie punten voor aanpassingen. Dit kan ook worden teruggezet naar een rechte lijn.

Teken perfecte pijlen, begin met de lijn.

Je kunt ook vormen maken met de gum. Kies de gedeeltelijke gum, teken een vorm en houd deze een seconde vast totdat de vorm automatisch naar een perfecte vorm wordt gecorrigeerd.