Vormen (iOS)

Teken een vorm en houd de lijn ingedrukt totdat de inkt in een vorm veranderd. Vormen kunnen net zoals normaal handschrift worden ontworpen en gemanipuleerd!

  • Maak rondjes, ellipsen, driehoeken, vierkanten, rechthoeken, vijfhoeken, zeshoeken en onregelmatige vormen.
  • Om een vorm te vergroten of te verkleinen, tik en houd ingedrukt gedurende de creatie van de vorm.
  • De rode lijnen dienen ter klikbare referentie om vormen in lijn te houden met andere vormen en het roosterpapier.
  • Tik om een vorm te selecteren, gebruik een willekeurige tool behalve de hand-tool. Tik op de vorm met de Apple Pencil of één vinger - twee vingers als je de Apple Pencil niet gebruikt.

Rechthoeken en ovalen

  • Het formaat kan met twee vingers proportioneel aangepast worden.

Driehoeken

  • Tik een punt op driehoeken om de vorm te veranderen.

Rechte lijnen

  • Rechte lijnen zijn nu vormen, je kunt een punt kiezen om ze te bewegen.

Lijn- en vulkleur

  • Om de lijn- of vulkleur te veranderen: tik om de vorm te selecteren, tik dan op het Stijlmenu om "Lijn" en "Vul" te selecteren.

Perfecte vorm-gom

  • Ook vormen kunnen met de gom worden getekend. Selecteer de Gedeeltelijke gom, teken een vorm en houd deze voor een seconde ingedrukt, totdat de vorm automatisch naar een Perfecte Vorm gecorrigeerd wordt.