Redusere støy fra omgivelsene i lydopptak

Du kan forbedre støyende lydopptak med justeringsmenyen.

  1. Åpne et notat med lydopptak.
  2. Trykk på .
  3. Trykk på note-btn-volume-step1_2x.png .
  4. Trykk på «Juster».

Å justere frekvensene kan styrke lydene du vil høre og redusere uønsket lyd. Disse kan endres i notatavspilling, så du kan høre hvordan hver glidebryter påvirker opptaket mens det spilles av.

IMG_DDA3A25C20EA-1.jpeg