Feilsøke automatisk sikkerhetskopiering

Forventet oppførsel

Når Automatisk sikkerhetskopiering er på, vises det en fremdriftssirkel ved nederste venstre hjørne i biblioteket etter at du har redigert og lukket et notat.

Hvis sikkerhetskopiering ikke kjører

Hvis fremdriftssirkelen ikke vises, se om Notability er i sikkerhetsmodus, som deaktiverer automatisk sikkerhetskopiering:

  1. Åpne enhetens innstillinger-app.
  2. Trykk på «Notability». (På iPader er dette i venstre kolonne.)
  3. Hvis sikkerhetsmodus er aktivert, må du trykke på den for å deaktivere den.

Hvis sikkerhetskopiering kjører, men ikke blir ferdig

Hvis sikkerhetskopiering ikke blir ferdig, kan det være at Notability har problemer med et bestemt notat. Hvis du importerte en ekstra lang eller detaljert fil rett før problemene begynte, kan det være at det vil hjelpe å fjerne denne filen.

Hvis du ikke vet hvilket notat som forårsaket vanskelighetene, kan du peile deg inn på problemet ved å begrense sikkerhetskopiering til noen få emner av gangen:

  1. Åpne innstillingene for Notabilitys automatiske sikkerhetskopiering.
  2. Trykk på tannhjulet ved siden av sikkerhetskopieringsmålet.
  3. Fjern merket fra nesten alle emnene for å deaktivere sikkerhetskopiering for disse emnene.
  4. Hvis automatisk sikkerhetskopiering lykkes, kan du aktivere noen flere emner og gjenta prosedyren til det mislykkes.