Eksportere notater

På iPad

Dele den åpne notaten

 1. Trykk på .
 2. Velg et mål og filformat.
 3. Trykk på send.

Dele notater fra biblioteket

 1. Trykk på .
 2. Trykk på notatene du vil dele.
  Du kan velge et helt emne med notater på én gang ved å trykke på emnenavnet.
 3. Velg et mål og filformat.
 4. Trykk på send.

På iPhone

Dele den åpne notaten

 1. Trykk på .
 2. Trykk på .
 3. Velg et mål og filformat.
 4. Trykk på send.