Innskriving av tekst (Mac)

I Notability kan du fylle ut skjemaer, lage oversikter, legge inn merknader, legge til bildetekster og skrive rapporter. Det er mange tastatursnarveier som gjør det enklere å ta notater.

Skrive tekst

 • Klikk for å gå til skrivemodus.
 • Klikk på skjermen for å plassere markøren på en linje. Som standard er all tekst venstrejustert.

Klipping, kopiering og liming av tekst

Det er flere måter å klippe, kopiere og lime inn valgt tekst på.

 1. Bruk tastatursnarveier:
  • Klipp: command+x
  • Kopier: command+c
  • Lim: command+v
 2. Klikk på «Cut», «Copy» eller «Paste» fra menyen som dukker opp etter at du har gjort en av disse tingene:
  • Trykk på styreflaten med to fingre samtidig.
  • Trykk på styreflaten med én finger mens du holder ned control-tasten.
  • Klikk på «Edit» i menyen øverst på Mac-skjermen din.
  • Hvis du har en mus med venstre- og høyreknapp, klikk på høyreknappen.

Angre og omgjøre handlinger

 • For å angre på en handling, bruk command-z eller klikk «Edit > Undo» fra appens menylinje.
 • For å omgjøre en handling, bruk command-shift-z eller «Edit > Redo» fra appens menylinje.

Marker tekst i inntastingsmodus

 • Klikk for å gå til skrivemodus.
 • For å velge et ord, dobbeltklikk på ordet.
 • For å velge flere ord, klikk og dra over dem.
 • For å markere, høyreklikk valgt tekst eller bruk tastatursnarveien command-control-h.
 • For å endre markeringsfargen eller fjerne markering, control-klikk markert tekst og klikk «Edit Highlight».

Stilisere tekst

Et stiliseringspanel lar deg endre font, størrelse, farge og stil på tekst.

 • Klikk på for å åpne stiliseringspanelet.
 • Velg font, størrelse, stil og farge fra dette panelet.
 • For å sette en standardfont, klikk på «Notability > Preferences…» øverst på Mac-skjermen din.

Tekstfelter

Tekstfelter kan plasseres hvor som helst i et notat. De er spesielt nyttige når man fyller ut skjemaer eller merknader i PDF-er eller PowerPoint.

For å legge til et tekstfelt, plasser markøren din der du ønsker å legge til tekstfeltet. Klikk deretter «Insert Text Box» i menyen som dukker opp etter at du har gjort en av disse tingene:

 • Trykket med to fingre: Trykk på styreflaten med to fingre samtidig.
 • Control-klikket: Trykk på styreflaten din med én finger mens du holder nede control-tasten.
 • Høyreklikk: Hvis du har en mus med venstre- og høyreknapp, klikk høyreknappen.
 • Klikk på «Edit» i menyen øverst på Mac-skjermen din.

Flytte eller endre størrelse på tekstfeltet:

 • For å velge et tekstfelt, klikk på det med det innskrivingsverktøyet du har valgt.
 • Bruk et drahåndtak for å endre størrelsen på tekstfeltet.
 • Bruk rektangelet på toppen av feltet for å flytte tekstfeltet.
 • For å slette et tekstfelt, klikk på det og trykk på tastaturets delete-tast.

Huskeliste

For å legge til en huskelist, velg note-btn-listsChecklist_2x.png fra listemenyen i stiliseringspanelet.

Disposisjoner

Dette er en fin måte å organisere dine tanker på, og organisere informasjonen.

 • Velg en outline-type i stiliseringspanelet.
 • For å legge til en punktliste eller en nummerert liste, trykk returtasten.
 • For å rykke inn en punktliste eller nummerert liste, trykk på tab-tasten.
 • For å rykke ut en linje, plasser markøren på den linjen du ønsker å rykke ut og trykk shift-tab.

Legge til tekst

Du kan også dra og slippe tekst inn i et notat.

 1. Velg tekst fra en annen kilde slik som en webside.
 2. Klikk og hold på teksten mens du beveger markøren til det åpne notatet.
 3. Slipp markøren når den er over det åpne notatet.
 4. Det valgte innholdet vil bli lagt til notatet.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse