Organisere og administrere notater (Mac)

Biblioteket kan benyttes til å sortere notater inn i logiske grupperinger ved hjelp av emner. Emner kan grupperes ved bruk av skillevegger.

Bytte navn på notater

 1. I listen din over notater kan du control-klikke eller bruke to fingre og trykke på navnet til et notat.
 2. Klikk på «Rename».
 3. Mens et notat er åpent kan du også klikke på navnet til notatet øverst i vinduet til Notability.

Slettet notater

 1. I listen din over notater, klikk på navnet til et notat for å velge det notatet.
 2. Trykk på delete-tasten.
 3. Eller control-klikk eller bruk to fingre og trykk på navnet til et notat. Klikk deretter på «Delete».

Søke i notater

Du kan søke etter notater via tittel eller innhold.

 1. Klikk på .
 2. Skriv inn et søkeord.
 3. Trykk på returtasten.

Søkeordene dine vil utheves i gult. Søkeresultatene vil bli organisert i henhold til innhold, tittel og «dette notatet» (notatet som er åpent).

Lage et emne eller en skillevegg

 1. Klikk på «File > New Subject/divider» fra menyen øverst på Mac-skjermen din.
  • Eller klikk på nederst på emnelisten din.
 2. Skriv inn et navn på emnet eller skilleveggen.
 3. Trykk returtasten eller klikk på «Create Subject/Divider».

Nye emner eller skillevegger vil dukke opp nederst på emnelisten din.

Flytte et emne eller en skillevegg.

 • Klikk og dra et emne eller en skillevegg til et nytt sted.
 • Når du drar et emne, hold markøren over en lukket skillevegg for å åpne skilleveggen.
 • Når du drar en skillevegg, vil en åpen skillevegg forlate emnet sitt. En lukket skillevegg vil flytte emnet sammen med skilleveggen.

Gi nytt navn til et emne eller en skillevegg

 1. Control-klikk eller bruk to fingre og trykk på emnet eller skilleveggen.
 2. Klikk på «Rename».

Slette et emne eller en skillevegg

Sletting av et emne vil slette alle notatene i dette emnet.

Sletting av en skillevegg vil ikke slette emnene. Emnene vil flyttes til den neste skilleveggen i listen din.

 1. Control-klikk eller bruk to fingre og trykk på emnet eller skilleveggen.
 2. Klikk på «Delete».

Flytte notater til emner

 1. Klikk og hold på et miniatyrbilde av et notat.
 2. Dra miniatyrbildet til et emne.

Du kan flytte flere notater samtidig.

 • Hold nede command-tasten mens du klikker på miniatyrbilder av notater for å velge enkeltnotater som skal flyttes samtidig.
 • Hold nede skift-tasten for å velge en rekke av notater som skal flyttes samtidig.
 • Når du velger notater, dra og slipp et miniatyrbilde av et notat inn i et nytt emne.

Sortere notater i et emne

 1. Klikk på «View > Sort Notes» fra menyen øverst på Mac-skjermen din.
 2. Klikk på «Name», «Modified Date» eller «Created Date».
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse