Automatisk sikkerhetskopiering (Mac)

Automatisk sikkerhetskopiering gir deg fred i sinnet ved å lagre en kopi av notatene dine i en nettskytjeneste du selv velger.

Slå på automatisk sikkerhetskopiering

  1. Klikk på «Notability > Preferences...» øverst på skjermen til Mac-en din.
  2. Klikk på «Auto-Backup» i vinduet som dukker opp.
  3. Klikk i sirkelen til den nettskytjenesten du ønsker å benytte: Dropbox, Google Drive, OneDrive eller Box.

Hvis dine enheter er synkronisert via iCloud , Automatisk sikkerhetskopiering kan kun benyttes på én synkronisert enhet av gangen.

Endre filformatet for automatisk sikkerhetskopiering

Som standard vil dine notater bli sikkhetskopiert som PDF-er. For å benytte et annet filformat:

  1. Åpne opp innstillinger for automatisk sikkerhetskopiering.
  2. Klikk på nedtrekksmenyen «Format».
  3. Klikk på filformatet du ønsker å benytte.

Notat format inkluderer alt i et notat: Lyd, håndskrift, inntastet tekst, sticky notes, bilder, web clips, figur! Alt innhold kan editeres når du importerer notatet tilbake igjen til Notability.

Endre målmappen for automatisk sikkerhetskopiering

Som standard vil dine notater bli sikkhetskopiert til en mappe kalt «Notability» i nettskytjenesten din. For å sikkerhetskopiere notater til en annen mappe:

  1. Åpne opp innstillinger for automatisk sikkerhetskopiering.
  2. Klikk «Change...» til høyre for «Destination».
  3. Gå til mappen du ønsker å benytte.
  4. Klikk på «Set Destination».
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse