Redigere skilleark og emner

Du kan flytte, gi nytt navn og gjøre mer med emner og skilleark.

 1. Åpne biblioteket i Notability.
 2. På iPhone trykker du på note-btn-subjectList_2x.png .
 3. Trykk på «Rediger» i øverste venstre hjørne.
 4. For å flytte et emne eller skilleark trykker og holder du på . Så drar du opp eller ned.
 • Lukkede skilleark tar emnene med seg.
 • Åpne skilleark lar emnene være der de er.
 • Rediger et emne eller skilleark ved å trykke på .
  • Trykk på «Navn» for å gi et nytt navn til et emne eller skilleark.
  • Trykk på «Farge» for å endre fargen på et emne.
  • Trykk på «Passord» for å angi et passord for et emne.
   Merk: Du kan ikke gjenopprette glemte passord.
  • Trykk på «Slett» for å slette et emne eller skilleark.
   Å slette et emne vil også slette notatene i emnet.
   Å slette et skilleark vil bare slette skillearket – ikke emnene i det.