Lage et nytt notat

På iPad

 1. Trykk på i biblioteket.
 2. Trykk på et verktøy for å velge det:
  • Du kan taste med tekstverktøyet.
  • Du kan skrive med blyanten.
  • Du kan utheve med merkepennen.
  • Du kan viske bort håndskrift med viskelæret.
  • Du kan redigere håndskrift med saksen.
  • Du kan rulle gjennom et notat med hånden.
 3. Notatet blir lagret når du går tilbake til biblioteket .

På iPhone

 1. Trykk på i et emne.
 2. Trykk på det merkede verktøyet for å bytte verktøy:
 3. Bruk til å rulle rundt på notatet.
 4. Notatet blir lagret når du går tilbake til emnet .