Bilder (Mac)

Berik notater og fortell en historie ved å legge til bilder.

Legge til bilder i et notat

 • Dra og slipp et bilde fra skrivebordet til:
  • Et åpent notat. Bildet vil bli lagt til det åpne notatet.
  • Notatlisten. Et nytt notat som inneholder bildet vil bli opprettet.
  • Et emne. Et nytt notat som inneholder bildet vil bli opprettet i emnet.
 • Kopier og lim et bilde fra en annen kilde inn i et notat med control-klikk, bruk av to fingre og trykk på styreflaten, eller rediger > lim inn fra menyen øverst på Mac-skjermen din.
 • Klikk på «Edit > Insert Photo» fra menyen øverst på Mac-skjermen din for å åpne et Finder-vindu hvor bilder kan velges for å legges til et åpent notat.
 • Klikk på «File > Import» fra menyen øverst på Mac-skjermen din for å åpne et Finder-vindu hvor bilder kan velges for å opprette et nytt notat.

Redigere bilder

 • Til velg et bilde, klikk på det mens du bruker innskrivingsverktøyet.
 • Til endre størrelse et bilde, velg det og klikk og dra hjørnet på håndtaket.
 • Til flytt et bilde, klikk og hold i midten av bildet og dra det til et nytt sted.
 • Til kopier et bilde, control-klikk på det, bruk to fingre og trykk på en styreflate, eller klikk Edit og kopier fra menyen øverst på Mac-skjermen din.
 • Til klipp et bilde, control-klikk på det, bruk to fingre og trykk på en styreflate, eller klikk Edit og klipp fra menyen øverst på Mac-skjermen din.
 • Til slette et bilde, velg det og trykk på delete på tastaturet ditt.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse