Importere, eksportere og dele notater (Mac)

Importere notater

Notability kan importere PDF, RTF og notatfiler. Via Google Drive kan Notability importere DOC, PPT og XLS-filer.

 • Dra og slipp en fil inn i notatlisten din eller et emne for å lage et nytt notat for den filen.
 • Dra og slipp en PDF oppå et åpent notat for å legge til PDF-en på slutten av notatet.
 • Klikk på «File > Import» øverst på Mac-skjermen din og velg de filene du ønsker å importere. Filene vil bli lagt til i det nåværende emnet.

Eksportere notater

For å eksportere et enkelt notat:

 1. Klikk på miniatyrbildet til notatet du ønsker å eksportere.
 2. Klikk på «File > Export» øverst på Mac-skjermen din.
 3. Klikk på PDF, ZIP (PDF + Recording), RTF eller Note.
  • Zip-filer kan pakkes ut for å få adgang til lydopptak.
  • Filer i notatformat kan kun leses av Notability.
 4. Velg en målmappe for notatet ditt.

For å eksportere flere notater:

 1. Hold nede command-tasten på tastaturet.
 2. Klikk på notatene du ønsker å eksportere.
 3. Slipp command-tasten
 4. Dra notatene til skrivebordet ditt eller en annen app.
 5. De valget notatene vil bli eksportert i notatformat.

Dele notater

Å dele notater med venner, studenter eller kollegaer er enkelt i Notability.

 • Klikk på et miniatyrbilde av et notat og dra det til skrivebordet, Dropbox eller Google Drive. Du kan også dra og slippe notater inn i Apple Mail. Å dra og slippe et notat vil dele notatet i .note-format, som kun kan leses av Notability.
 • Etter at du har eksportert et notat kan du dele det via e-post ved å legge det til som en hvilken som helst annen fil.
 • Fra Google Drive eller Dropbox kan du dele et notat ved å dele den mappen det ligger i, eller ved å dele kun notatet.
 • Delte mapper er en enkel måte å dele notater med en gruppe på.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse