Håndskrift og utheving

Du kan skrive notater, tegne diagrammer, undertegne dokumenter, kommentere og utheve PDF-er, lage skisser m.m.

Legge til håndskrift

 1. Trykk på eller .
  (På iPhone trykker du på det merkede verktøyet først.)
 2. Bruk en finger eller pekepenn til å skrive, tegne, utheve eller fargelegge hvor som helst.

Endre blekkfarge og bredde

 • På iPad trykker du på eller igjen.
 • På iPhone trykker du på .

Viske ut håndskrift

 1. Trykk på .
 2. Trykk på et håndskriftstrøk for å viske det bort.

Angre og gjøre om endringer

 1. Trykk på for å angre den siste endringen din.
 2. Trykk og hold på for å se angre-knappen.

Redigere håndskrift

 1. Trykk på .
  Du kan også trykke på igjen for å endre stilen på merket område.
 2. Tegn en sirkel rundt håndskriften du vil redigere.
 3. For å flytte på håndskriften, trykker du på den og drar den.
 4. For å endre stil, klippe, kopiere eller slette håndskrift, trykker du innenfor den stiplete linjen.
 5. For å lime håndskrift, trykker og holder du på et nytt sted etter å ha brukt klipp eller kopier.
 6. For å endre på størrelsen på håndskrift, setter du to fingre i det merkede området og kniper eller utvider.
 7. For å rotere håndskrift, plasserer du to fingre i det valgte området og roterer.

Rulle mens du skriver

 • På en iPhone bruker du rullefeltet på høyre side av skjermen for å rulle med én finger.
 • På iPad og ellers på iPhone bruker du to fingre til å rulle.

Hvis du vil finne ut mer om håndskrift, kan du se Automatisk håndflategjenkjenning og Zooming for detaljert arbeid .