Zoome for detaljert arbeid

Du kan tegne eller skrive små detaljer i et notat ved å zoome inn.

Knipe og zoome

 1. Zoom inn ved å plassere to fingre sammen på skjermen og spre dem fra hverandre.
 2. Zoom ut ved å plassere to fingre et stykke fra hverandre på skjermen og knipe dem sammen.

Zoom-skrivemodus

 1. Trykk på note-btn-handwriting-selected-outline_2x.png eller note-btn-highlighter-selected-outline_2x.png .
 2. Trykk på eller trykk og hold hvor som helst i notatet.
 3. Trykk på igjen for å lukke zoom-skrivemodus.

Et zoomvindu blir vist nederst på skjermen, og en zoom-målboks blir vist ovenfor den.

 • Alt du skriver i zoomvinduet vises i målboksen.
 • Du kan flytte på målboksen ved å trykke hvor som helst på skjermen.
 • Du kan endre på størrelsen av målboksen ved å knipe med to fingre hvor som helst på skjermen.
  Eller, hvis du er på en iPad, kan du trykke på og dra boksens nederste høyre hjørne.
 • Når du fullfører et håndskrevet strøk på høyre side av zoomvinduet, flytter målboksen seg automatisk videre. Du kan regulere områdets automatiske bevegelse ved å dra håndtaket på kantlinjen av området.