Navigere og søke i notater

Bruk Sidebehandler for å navigere raskt og administrere sider i notatet.

Oversikt

Trykk på page manager icon.png øverst til høyre i et notat for å åpne Sidebehandler.

 1. Alle sider viser miniatyrbildene for alle sidene.
 2. Trykk på all pages search bottom arrow.png for å se andre visningsalternativer.
  • Bokmerker viser miniatyrbildene for sider i bokmerkene.
   • For å legge en side til i bokmerkene trykker du på pm bookmark icon.png.
  • Notater viser miniatyrbildene for annoterte sider.

For å flytte en side, velg og hold på miniatyrbildet for den. Dra den deretter opp eller ned.
For å slå på rutenettvisning trykker du på ikonet med to piler nederst til høyre.

Handlinger

I Sidebehandler kan du administrere sidene dine med de følgende handlingene:

 • Legg til side for å legge til en side etter den du har valgt.
 • Klipp ut for å klippe ut en side fra notatet.
 • Kopier for å kopiere en side til utklippstavlen.
  • Tips: Du kan åpne et annet notat og lime den siden inn i det.
 • Opprett mal lagrer den siden som en egendefinert mal under Mine maler-delen av Maler-menyen. 
 • Tøm side for å fjerne alt innhold fra den siden.
 • Slett side for å slette siden fra notatet.

Enkeltside

Trykk på threedotsnoteview.png nederst til venstre på miniatyrbildet til en side for å velge fra handlingene som er oppført overfor.

Massehandlinger: Flere sider

Trykk eller klikk på Velg nederst i Sidebehandler-menyen.

Velg miniatyrbildene til sider ved å trykke/klikke på dem, eller trykk/klikk på threedotsnoteview.png og Velg alle.

Når sidene er valgt, kan du pm bottom icons copy.jpegfor å kopiere sidene, pm bottom icons duplicate.jpegfor å duplisere dem ellerthreedotsnoteview.png for å bruke resten av handlingene (oppført overfor).

PDF-er

Sider med PDF-bakgrunner inkluderer handlingene oppført overfor og de følgende:

 • Roter for å rotere PDF-siden.
 • Kopier bakgrunn for å kopiere PDF-bakgrunnen fra én side og lime den inn på en annen side.
  • Tips: Du kan åpne et annet notat og lime PDF-bakgrunnen inn i det.