Skrive inn tekst

Fyll ut skjemaer, skriv utkast, kommenter dokumenter, legg til bildetekst m.m.

Skrive notater

 1. Trykk på .
  (På iPhone trykker du først på det merkede verktøyet.)
 2. Trykk på skjermen for å plassere markøren på en linje.

Utheve innskrevet tekst og PDF-tekst

 1. Trykk på .
 2. Dobbelttrykk på et ord for å velge det.
 3. Dra markeringshåndtaket som du ønsker.
 4. Trykk på «Uthev».
 5. Du kan endre uthevingsfargen eller fjerne uthevingen ved å trykke på et uthevet ord og bruke menyen som vises.

Verktøylinjen på tastaturet på iPad

 • Trykk på for å endre skriften.
 • Trykk på for å endre farge på teksten.
 • Trykk på for å endre størrelse på teksten.
 • Trykk på for å lage en liste eller utkast.
 • Trykk på note-btn-listsChecklist_2x.png for å lage en sjekkliste.
 • Bruk for å velge skrifter.

Forhåndsinnstill skrifter

Ha rask tilgang til opptil tre skrifter.

 1. Trykk på for å sette opp en favorittskrift.
 2. Du kan endre en forhåndsinnstilt skrift ved å trykke og holde på .

Tilpasse verktøylinjen

Du kan tilpasse tastaturets verktøylinje for å få rask tilgang til ofte brukte verktøy.

 1. Trykk og hold på verktøylinjen for å åpne verktøylisten.
 2. Trykk og hold på et verktøy for å dra det på eller av verktøylinjen:
  • punktliste
  • nummerert liste
  • markørkontroller
  • nylig åpnede notater

Verktøylinjen på iPhones tastatur

 • Trykk på for å få tilgang til skriftverktøy.
  • Trykk på for å endre skriften.
  • Du kan endre fargen på skriften ved å trykke på nåværende farge, og så trykke på .
  • Trykk på + og - eller dra glidebryteren for å justere skriftstørrelsen.
  • Trykk på A, B eller C for å velge en forhåndsinnstilt skrift.
  • Trykk på for å gå tilbake til tastaturet.
 • Trykk på note-btn-listsChecklist_2x.png for å lage en sjekkliste.
 • Trykk på for å lage en punktliste ( ) eller nummerert ( ) liste.
 • Trykk på for å ta et bilde eller legge til et bilde fra et album.
 • Trykk på for å lukke tastaturet.