Opptak og avspilling av lyd

Lydopptak er knyttet til annoteringene dine. Mens du spiller av lyden, kan du trykke på hva som helst i et notat for å hoppe til det punktet i opptaket. Annoteringer du legger til mens du spiller av et opptak, synkroniseres også til opptaket.

Opptak av lyd

 1. Velg mic icon.png for å starte opptak. En inndatamåler og tidsmåler vises.
 2. Velg recstopicon.png for å stoppe opptak.

Avspilling av lyd

 • Velg audio playback.pngfor å starte avspillingsmodus.
 • Velg hand icon.png og trykk på et ord, en skisse eller et bilde for å høre hva som ble sagt på det nøyaktige øyeblikket.
 • Velg og dra sirkelikon for å bla gjennom et opptak.
 • Dra sirkelikon ned for å rulle saktere til venstre og høyre.
 • Velg backwardforwardaudio.pngfor å spole tilbake eller forover 10 sekunder.

Avspillingsinnstillinger

 • Gå til threedotsnoteview.png for å åpne Avspillingsinnstillinger.
  • Velg mellom: 0,7x, Normal, 1,25x, 1,5x og 2x avspillingshastighet.

Redigering av lydopptak

 • Velgthreedotsnoteview.png for å åpne lisen over opptak og redigere dem.
 • Trykk på Rediger ved siden av et opptaksnavn for å trimme eller splitte en fil.
  • De svarte søylene kan dras for å trimme opptaket.
  • Trykk på Splitt for å splitte opptaket, og dra deretter søylene for å redigere hver del.
  • Fra denne menyen trykker du på opptaksnavnet for å endre navn på det. Trykk på Ferdig for å fullføre disse endringene.
 • For å splitte et opptak inn i flere deler, gir du navn på den første delen og bruker den andre delen for å utføre en annen redigering.
 • Trykk på Velg for å utføre handlinger med spesifikke lydfiler.
  • Trykk på Slå sammen for å kombinere lydopptak inn i én fil.
   • Importert lyd kan ikke sammenslås nå.
  • Trykk på Slett for å fjerne lydopptakene fra notatet.

Finjustering av avspilling

 • Velg threedotsnoteview.png> Utjevner for å avstemme lyd.
  • Juster frekvens etter behov.
 • Bruk Stemmeforsterkning-glidebryteren for å forsterke stemmer som er tatt opp fra en avstand.

Importere lyd

Lydfiler som MP4-filer og talememoer kan importeres inn i Notability.

Hvis du legger til innhold til notatet mens du spiller av den importerte lyden, synkroniseres det innholdet med opptaket.

Hvis lyden er i en iOS-app, trykker du på deleknappen og sender den til Notability.

Eksportere lyd

Når du deler et notat, finnes det to måter å eksportere notatlyden på:

 1. Under Format velger du PDF eller RTF og slår på Opptak-bryteren. Dette deler notatet som en .zip-fil som inkluderer opptakene dine.
 2. Under Format trykker du på Notat. Dette deler notatet som en Notability-fil som inkluderer opptakene dine.