Ta opp og spille av lyd

I Notability er lydopptak koblet til merknadene dine. Når du spiller av lyden, kan du trykke på hva som helst i et notat for å hoppe til det samme stedet i opptaket. Merknader du legger til mens du spiller av et opptak, blir også synkronisert til opptaket.

Ta opp lyd

 1. Trykk påfor å starte et opptak. Du vil se en inngangseffektmåler og en tidtaker.
 2. Trykk påfor å stoppe opptaket.

Spille av lyd

 1.  Trykk påfor å bruke avspillingsmodus.
 2. Trykk på for å spille av lyden på et notat, og se hvordan notatene dine åpnes mens du lytter.

Navigere i et opptak

 • Mens du spiller av, trykker du på . Deretter trykker du på et hvilket som helst sted i et notat for å hoppe til det stedet i opptaket.
 • Trykk på og dra  for å rulle gjennom et opptak.
 • Dra  ned for å rulle saktere til høyre og venstre.
 • Trykk på  for å endre hastigheten på opptaket.
  • Alternativer i lydhastighet: 0,7 x, 1 x, 1,25 x, 1,5 x, 2 x
 • Trykk på for å spole tilbake 10 sekunder.

Avspillingsinnstillinger

 • Trykk på for å åpne avspillingsinnstillingene.
 • Slå på notatavspilling for å se notatene animert sammen med lyden.
  • Når notatavspilling er slått på, kan du også aktivere animasjonsforhåndsvisning.
   • Når animasjonsforhåndsvisning er aktivert, kan du se den gjennomsiktige forhåndsvisningen av notatet før det spilles av.
   • Hvis du slår av animasjonsforhåndsvisningen, vil alt blekk skjules til blekket tegnes animert.

Redigere lydopptak

 • Trykk på voice_icon.jpgfor å åpne listen over lydopptak og redigere dem.
 • Trykk på Rediger ved siden av navnet på et opptak for å trimme eller splitte en fil.
  • De svarte strekene kan dras for å trimme opptaket.
  • Trykk på Splitt for å splitte opptaket, og så kan du dra strekene for å redigere hver del.
  • Fra denne menyen kan du trykke på navnet på opptaket for å gi det et nytt navn. Trykk på Ferdig for å lagre endringene.
 • Du kan splitte et opptak i flere deler ved å gi et navn til den første delen og bruke den andre til å redigere videre.
 • Trykk på Velg for å utføre en handling med spesifikke lydfiler.
  • Trykk på Slå sammen for å kombinere lydopptak i én fil. Merk: På nåværende tidspunkt kan ikke importert lyd slås sammen.
  • Trykk på Slett for å fjerne lydopptak fra notatet.

Finjustere avspilling

 1. Trykk påog velg Equalizer for å justere lyden.
 2. Juster frekvensen etter ønske.
 • Trykk påog juster Stemmeforsterkeren for å forsterke stemmer som er tatt opp på avstand.

Eksportere lyd

Ved deling av et notat er det to måter å eksportere notatets lyd på:
 1. Trykk på «PDF» eller «RTF» under «Format» og slå «Opptak»-veksleknappen på. Dette deler notatet som en .zip-fil som inkluderer opptakene dine.
 2. Trykk på «Notat» under «Format». Dette deler notatet ditt som en Notability-fil som inkluderer opptakene dine.