Ta opp og spille av lyd

Å gå gjennom notater hjelper deg å huske informasjon. I Notability er lydopptak koblet til merknadene dine. Når du spiller av lyden, kan du trykke på hva som helst i notatet for å hoppe til det samme stedet i opptaket. Merknader du legger til mens du spiller av et opptak, blir også synkronisert til opptaket.

Ta opp lyd

 1. Trykk på for å begynne å ta opp. En inngangseffektmåler og timer vises.
 2. Trykk på for å stoppe opptaket.

Spille av lyd

 • Trykk på for å gå inn i avspillingsmodus.
 • Trykk på for å spille av lydopptaket i et notat, og du kan se notatene komme frem mens du hører på.

Navigere i et opptak

 • Mens du spiller av, trykker du på . Deretter trykker du på en hvilken som helst del av notatet for å hoppe til det stedet i opptaket.
 • Trykk på og dra for å rulle gjennom et opptak.
 • Dra ned for å rulle saktere til venstre og høyre.
 • Trykk på for å slå notatavspilling av eller på.
 • Trykk på for å endre hastigheten av opptaket.
 • Trykk på for å spole tilbake 10 sekunder.

Finjustere avspilling

 1. Mens du spiller av, trykker du på note-btn-volume-step1_2x.png .
 2. Trykk på «Juster».
 3. Juster glidebryterne og lydzoom som ønsket.

Slette lydopptak

 1. Mens du spiller av, trykker du på .
 2. Trykk på «Administrer opptak».
 3. Trykk på «Rediger».
 4. Trykk på det røde minustegnet.

Eksportere lyd

Ved deling av notater er det to måter å eksportere notatets lydopptak på:

 1. Gå til «Format» og trykk på «PDF» eller «RTF» og slå på «Opptak». Dette deler notatet som en .zip-fil som inneholder opptakene.
 2. Trykk på «Notat» under «Format». Dette deler notatet ditt som en Notability-fil som inneholder opptakene dine.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse