Notater: Opprette, redigere, slette med mer

Opprette et notat

 1. Bruk new note Button.png øverst til høyre i biblioteket for å opprette et nytt notat.

Notatnavn

Notater kan ikke ha samme navn. Hvert notat kan bare opprettes med et unikt navn.

Endre navn på et notat

 • Åpne et notat, velg text tool.pngog trykk på notatnavnet øverst for å begynne å skrive.
 • Trykk og hold eller høyreklikk på et notat i biblioteket og velg Endre navn.

Flytte notater til emner

Notater kan bare flyttes til emner – notater kan ikke flyttes direkte inn i skilleelementer.

Enkeltnotat

 1. Velg og hold på miniatyrbildet til et notat.
 2. Dra notatet over et emne.
 3. Slipp notatet inn i emnet.

Flere notater

 1. Velg threedotsnoteview.pngøverst til høyre i biblioteket.
 2. Fra alternativmenyen velger du Velg notater.
 3. Velg notatene du vil gjøre handlinger med.
 4. Trykk på gruppen med notater og hold.
 5. Dra notatene over et emne og slipp for å plassere dem inni.

Duplisere, merke som favoritt og slette notater

Enkeltnotat

 1. Åpne biblioteket i Notability.
 2. Trykk og hold eller høyreklikk på et notat for å duplisere, merke som favoritt og/eller Slette.
 3. Slett ved å sveipe fra venstre til høyre på navnet til et notat.

Flere notater

 1. Trykk eller klikk på threedotsnoteview.pngøverst til høyre i biblioteket og velg Velg notater.
 2. Velg notatene du vil gjøre handlinger med, eller Velg alle.
 3. Velg fra Dupliser, Merk som favoritt og/eller Slett i menyen nederst.

Gjenopprette notater

Notater kan gjenopprettes i opptil 30 dager etter at du har slettet dem.

Etter 30 dager blir de permanent slettet.

 1. Gå til mceclip0.png øverst til venstre i biblioteket.
 2. Gå til Nylig slettet-fanen.
 3. Velg notater og trykk på Gjenopprett notater.