Slette, lage kopi av, flytte og gi nytt navn til notater

Redigere flere notater

 1. Åpne biblioteket i Notability.
 2. Trykk på «Rediger» i øverste venstre hjørne.
 3. Trykk på notatene dine for å velge dem.
 4. For å slette notatene trykker du på .
 5. For å lage kopi av notatene trykker du på .
 6. For å flytte notatene trykker du og holder på miniatyrbildet av et notat. Så drar du det til et emne og slipper.

Redigere enkeltnotater

 1. Åpne biblioteket i Notability.
 2. For å slette et notat sveiper du fra høyre til venstre på navnet. Så trykker du på .
 3. For å lage kopi av et notat trykker du og holder på navnet. Så trykker du på «Lag kopi».
 4. For å flytte et notat trykker og holder du på miniatyrbildet av notatet. Så drar du det til et emne og slipper.
 5. For å gi nytt navn til et notat trykker du på «Rediger» eller åpner notatet. Så trykker du på navnet til notatet, skriver inn et navn, og så trykker du på «Ferdig».
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse