Slette, lage kopi av, flytte og gi nytt navn til notater

Redigere flere notater

 1. Åpne biblioteket i Notability.
 2. Trykk på «Rediger» i øverste venstre hjørne.
 3. Trykk på notatene dine for å velge dem.
 4. For å slette notatene trykker du på .
 5. For å lage kopi av notatene trykker du på .
 6. For å flytte notatene trykker du og holder på miniatyrbildet av et notat. Så drar du det til et emne og slipper.

Redigere enkeltnotater

 1. Åpne biblioteket i Notability.
 2. For å slette et notat sveiper du fra høyre til venstre på navnet. Så trykker du på .
 3. For å lage kopi av et notat trykker du og holder på navnet. Så trykker du på «Lag kopi».
 4. For å flytte et notat trykker og holder du på miniatyrbildet av notatet. Så drar du det til et emne og slipper.
 5. For å gi nytt navn til et notat trykker du på «Rediger» eller åpner notatet. Så trykker du på navnet til notatet, skriver inn et navn, og så trykker du på «Ferdig».