Importere filer

Importer filer fra andre apper som PDF-er, PowerPoint og regneark inn i Notability.

Nytt notat

  1. Trykk på new note Button.png i biblioteket.
  2. Nederst på notatsiden trykker du på import button.jpeg.
    (På iPhone blar du over det første notatet i et emne for å finne dette.)
  3. Trykk på filen du vil importere inn i dette notatet.

Dra og slipp (Mac)

  • Dra og slipp en fil direkte inn i notatlisten eller et emne.
  • Dra og slipp en PDF opp på et åpent notat for å legge til PDF-en til slutten av notatet.
  • Klikk på Fil > Importer øverst på Mac-skjermen, og velg filene du vil importere. Filene legges til emnet som er valgt.

Fra andre apper

For å importere filer fra andre apper bruker du delefunksjonen i de appene.