Automatisk sikkerhetskopiering

Notability kan sikkerhetskopiere notatene dine til en av mange skylagringstjenester . Dette er en enveis sikkerhetskopiering, så å slette et notat i Notability sletter ikke sikkerhetskopien. Å slette en sikkerhetskopi sletter heller ikke det originale notatet i Notability.

For toveis synkronisering mellom enheter, se Synkronisere notater på tvers av enheter med iCloud . Hvis flere enheter er synkronisert gjennom iCloud, kan du bare bruke automatisk sikkerhetskopiering på en av dem.

Slå på automatisk sikkerhetskopiering

 1. Trykk på i biblioteket i Notability.
 2. Trykk på «Automatisk sikkerhetskopiering».
 3. Trykk på en skytjeneste og logg på hvis du blir bedt om det.

Bytte målmappe for automatisk sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopier går til en mappe kalt «Notability» som standard, men du kan velge en annen mappe.

 1. Trykk på i innstillingene for automatisk sikkerhetskopiering.
 2. Trykk på den første raden under «Mål».
 3. Gå til den ønskede målmappen.
 4. Trykk på «Sikkerhetskopier til [mappens navn]».

Bytte filformat for automatisk sikkerhetskopiering

Du kan sikkerhetskopiere notatene dine i et av flere filformater.

 1. Trykk på i innstillingene for automatisk sikkerhetskopiering.
 2. Trykk på den første raden under «Velg format».
 3. Trykk på ønsket format:
  • PDF
   Du kan inkludere bakgrunnslinjer og -farger hvis du aktiverer «Papir»-bryteren etter at du har valgt PDF som filformat. Bokmerker og lydopptak blir ikke inkludert.
  • RTF
   Dette er en god metode for å eksportere innskrevet tekst som du vil redigere i en annen app.
  • Notat
   Dette er Notabilitys eget filformat. Det inkluderer lydopptak og holder alt i et notat redigerbart hvis du importerer filen tilbake til appen. Dette er en god metode for å dele notater med andre som bruker Notability.
  • PDF + opptak
   Dette lager .zip-filer som inneholder en PDF og en mappe med .m4a-lydopptak. Dette er en god metode for å dele lydopptak med folk som ikke bruker Notability. Notability kan ikke åpne .zip-filer, så du må pakke dem ut for å importere innholdet tilbake til Notability.
  • RTF + opptak
   Dette lager .rtfd-filer som inneholder en RTF og en mappe med .m4a-lydfiler. Notability kan ikke åpne .rtfd-filer, så du må pakke dem ut for å importere innholdet tilbake til Notability.

Endre hvilke notater som sikkerhetskopieres

Som standard sikkerhetskopierer ikke automatisk sikkerhetskopiering passordbeskyttede notater. Du kan aktivere sikkerhetskopiering av passordbeskyttede notater og deaktivere sikkerhetskopiering av andre notater.

 1. Trykk på i innstillingene for automatisk sikkerhetskopiering.
 2. Trykk på et emne for å merke det eller fjerne et merke fra det under «Sikkerhetskopier disse emnene».
 3. Hvis et emne er passordbeskyttet, skriver du inn passordet og trykker på «OK».

Gjenopprette sikkerhetskopier

Notability kan ikke gjenopprette emner og skilleark fra en sikkerhetskopi automatisk, så det må gjøres manuelt. Du kan importere et helt emne med sikkerhetskopierte filer til Notability på én gang ved å følge denne veiledningen .

Vanlige spørsmål

Hvis jeg sletter et notat i Notability, blir sikkerhetskopien slettet?

Nei. Sikkerhetskopien blir i sikkerhetskopitjenesten.

Når blir notater sikkerhetskopiert?

 • Når du aktiverer automatisk sikkerhetskopiering eller endrer innstillingene, blir alle notatene dine sikkerhetskopiert.
 • Når du redigerer et notat og sender det tilbake til biblioteket, blir notatet sikkerhetskopiert.