Innstillinger

Trykk på i nederste venstre hjørne i biblioteket i Notability.

 • Automatisk sikkerhetskopiering sender notatene dine til trygg forvaring i en skytjeneste.
 • Administrere kontoer lar deg logge på skytjenester.
 • iCloud holder notatene dine synkronisert på tvers av enheter.

 • Temaer endrer Notabilitys utseende.
 • Dokument
  • Standard notattittel
  • Standard notatpapir
 • Inntasting
  • Standard skrift
  • Stavekontroll
  • Trykk hvor som helst for å begynne å taste inn
 • Håndskrift
  • Rette linjer
  • Trykk og hold for zoom-skrivemodus
  • Venstrehåndsmodus flytter verktøylinjen til bunnen av skjermen.
  • Håndflategjenkjenning

 • Hvilemodustidtaker i iOS forhindrer iPaden i å sovne mens Notability er åpen.
 • Tekst-til-tale endrer hvor fort Notability leser opp tekst.
 • Nettklipp lar deg legge til et passord for å deaktivere nettklipp.