Omvendt undervisning med Notability

Veiledningene nedenfor handler om oppretting av notater eller videoer med Notability, som elever kan se på hjemme. Denne typen materiell styrker læring utenfor klasserommet. Notability-filen (.note) inneholder et aktivt eksempel å eksperimentere med.