Kopiere og lime sider

På iPad kan du kopiere, klippe og lime sider fra ett notat til et annet.

  1. Åpne et notat.
  2. Trykk på i øverste høyre hjørne.
  3. Trykk på en side to ganger.
  4. Trykk på «Kopier» eller «Klipp».
  5. Åpne et annet notat.
  6. Trykk på .
  7. Trykk på en side to ganger.
  8. Trykk på «Lim».

Bare én side kan kopieres eller klippes av gangen.