Perfekte former

Tegn en form og hold strøket til blekket klikker til en form. Former kan stilsettes og manipuleres som vanlig håndskrift.

Du kan lage perfekte sirkler, ellipser, triangler, kvadrater, rektangler, femkanter, sekskanter og piler.

Slå på Perfekte former

  • I biblioteket går du til mceclip2.png > Håndskrift > Registrering av former.
  • Trykk for å velge en form med hvilket som helst verktøy unntatt håndverktøyet. Trykk på formen med Apple Pencil eller én finger – to fingre hvis du ikke bruker Apple Pencil.
    • For å utvide eller minimere en form trykker og holder du under formopprettelsen.
    • De røde linjene er klikkeveiledninger som hjelper med å holde former rettet inn med andre former og rutenettpapiret.

Strøk og Fyllfarge

  • Trykk for å velge formen, og trykk på stilmenyen for å velge Strøk og Fyll.

Tips

Du kan endre størrelse på rektangler og ovaler proporsjonalt med to fingre.

Trykk på et punkt for å endre formen til et triangel.

Velg et punkt på en rett linje for å flytte den.

Tegn kurvede linjer med tre punkter for justeringer. Denne kan også klikkes tilbake til en rett linje.

Tegn perfekte piler, ved å starte med linjen først.

Former kan også tegnes med viskelæret. Velg delvis viskelær, tegn en form og hold nede litt til formen autokorrigeres til en perfekt form.