Figurer (iOS)

Tegn en figur og hold på strøket til blekket forankrer seg til en figur. Figurer kan formes og endres akkurat som vanlig håndskrift!

  • Lag sirkler, ellipser, trekanter, kvadrater, rektangler, femkanter, sekskanter og uregelmessige figurer
  • Du kan utvide eller forminske en figur ved å trykke og holde mens figuren lages.
  • De røde linjene er forankringslinjer som holder figurer i flukt med andre figurer og rutepapiret.
  • Bruk et hvilket som helst verktøy, unntatt håndverktøyet, til å trykke på en figur for å velge den Trykk på figuren med Apple Pencil eller én finger. Bruk to fingre hvis du ikke bruker Apple Pencil.

Rektangler og ovaler

  • Med to fingre kan du endre størrelsen på dem proporsjonalt.

Trekanter

  • Trykk på et hjørne på en trekant for å endre formen.

Rette linjer

  • Rette linjer er nå figurer – du kan velge et punkt for å flytte dem.

Strøk- og fyllfarge

  • Du kan endre strøk- eller fyllfarge slik: Trykk for å velge figuren, deretter trykker du på stilmenyen for å velge «Strøk» eller «Fyll».

Perfekt-figur-viskelær

  • Figurer kan også tegnes ved hjelp av viskelæret. Velg del-viskelær, tegn en figur og hold nede et øyeblikk til figuren automatisk korrigeres til en perfekt figur.