Bruke Notability som lærer

Forberede til timer

  • Lage og administrere pensum, undervisningsplaner, prøver, skjemaer, tillatelser m.m.
  • Snu undervisningen opp ned og bruk skjerminnspilling i iOS 11 til å lage en video av notater.

Administrere oppgaver

  • Del ut og samle inn filer fra elever gjennom en delt mappe i Google Drive.

Gi tilbakemeldinger

  • Skriv tilbakemeldinger direkte på elevenes arbeid.
  • Legg til taletilbakemeldinger for å gjøre det mer personlig.

Presentasjon