Bruke Notability som elev

  • Fullfør og lever inn oppgaver
  • Lær å skrive ved å tegne oppå bokstaver
  • Lær å lese ved å ta opp og spille av stemmen din
  • Sett kommentarer på bilder, bøker og undervisningslysbilder
  • Tilbakemeldinger og vurderinger fra medelever
  • Loggføring
  • Tegning
  • Gå gjennom notater til en prøve