Flernotat og notatbytter

Med Multinotat kan du åpne og jobbe med to notater samtidig i horisontal eller vertikal visning. Med Notatbytter kan du bytte raskt mellom notater.

Multi-note.png

Åpne Multinotat

iOS

  1. Åpne et notat.
  2. Sveip fra venstre side av skjermen for å åpne Notatbytter.
  3. Trykk og hold på miniatyrbildet til et notat.
  4. Trykk på Åpne til høyre eller Åpne nederst.

Alternativt kan du dra og slippe et notat fra Notatbytter inn i redigeringsområdet for notat.

Mac

  1. Åpne et nytt notat.
  2. Høyreklikk på et annet notat og velg Åpne i et nytt vindu.

Bytte notater og orientering (bare iPad)

  1. Åpne Notatbytter.
  2. Trykk og hold på miniatyrbildet til ett av notatene som er i bruk.
  3. Velg Bytt notat for at notatene skal bytte plass.
  4. Velg Bytt orientering for veksle mellom venstre-høyre- og topp-bunn-visning.