Flernotat og notatbytter

Flernotat lar deg åpne og jobbe med to notater på en gang. Med notatbytteren kan du også bytte raskt mellom notatene.

Forslag til hvordan du kan bruke flernotat.

 • Uthev ord i en tekstbok og skriv et sammendrag i et annet notat.
 • Ha sakslisten til et møte foran deg mens du fører referat i et eget notat.
 • Planlegg en ferie ved å skrive en pakkeliste samtidig som du ser på reiseruten.
 • Bruk et blankt notat som kladdeark mens du jobber med en skoleoppgave.
 • Lag et notat med tegninger som du bruker ofte, og så kan du bare dra dem over til andre notater når som helst.

Åpne flernotat

 1. Åpne et notat.
 2. Sveip fra venstre side av skjermen for å åpne notatbytteren.
 3. Trykk på button_options.png for å få frem et notat.
 4. Trykk på «Åpne til venstre» eller «Åpne til høyre».

Eller du kan dra og slippe et notat fra notatbytteren i notatredigeringsområdet.

Lukke flernotat.

 1. Åpne notatbytteren.
 2. Trykk på notatet du vil lukke.
 3. Trykk på «Lukk».

Eller du kan dra håndtaket mellom de to notatene til den ene siden av skjermen.