Notability 8.0

Dette er en stor oppdatering for Notability! Vi har lagt til kraftige nye funksjoner: håndskriftgjenkjenning, konvertering fra håndskrift til tekst, visning av to notater ved siden av hverandre (flernotat), muligheten til å raskt bytte notat uten å måtte gå tilbake til biblioteket, og et oppdatert hjelpesenter.

Håndskriftssøk (for iPad)

  • Håndskrift kan nå søkes fra biblioteket og i en bestemt notat.
  • Håndskrift kan også konverteres til tekst.
  • Den første gangen du starter Notability, blir biblioteket ditt indeksert. Etter at det er gjort, er håndskriften din søkbar! Hvis du har mye håndskrift, kan opprettingen av det første indekset ta litt tid.

Flernotat (for iPad)

  • Flernotat lar deg jobbe med to notater ved siden av hverandre.
  • Den nye notatbytteren lar deg bytte raskt fra notat til notat.
  • Støtter lydopptak og avspilling.

Nylige Notater

  • Vi har lagt til et Nylige notater-emne rett under Alle notater i biblioteket ditt.
  • Nylige notater kan holde opptil ti av de siste notatene du åpnet.

Oppdatert Hjelpesenter

  • Du kommer til det nye oppdaterte hjelpesenteret ved å trykke på spørsmålstegn-ikonet i biblioteket.
  • Hjelpesenteret inneholder oppdaterte artikler og opplæringer.