Viskelær

Bruk Viskelær for å fjerne hva som helst som du tegner (eller bruk Angre for å gå tilbake ett trinn).

Oversikt

eraser.jpeg

  1. Velg Viskelær for å starte visking.
  2. Velg Viskelær igjen for å velge Delvis viskelær eller Helt viskelær og viskelærstørrelse fra forgrunnsmenyen som vises.

Delvis viskelær

Med Delvis viskelær kan du viske ut blekk presist, og de enkeltsegmentene med blekk kan nå flyttes og redigeres.

Bredden og fargen til hvert delvis utviskede segment kan også redigeres uavhengig av hverandre.

Tips: Former kan tegnes med viskelærverktøyet. Velg delvis viskelær, tegn en form og hold nede litt til formen autokorrigeres til en perfekt form. 

Helt viskelær

Visk ut hele strøk samtidig med Helt viskelær.

Tips: Hvis du skriver for hånd over en form, kan du bruke Helt viskelær til å viske ut blekket med en gang.